Timeline ng pagdating ng mga islam

Nang makipagkasundo si Magellan kay Rajah Humabon, Haring Carlos, ng Cebu, bilang patunay sa kanyang sinseridad, sinabi niya na kakalabanin niya para kay Humabon ang kanilang mga karibal sa kabilang isla ng Mactan, na pinamumunuan noon ni Lapu-Lapu.Sinasabing ang kanyang tunay na pangalan ay Kalipulako.

Kung hindi, malalasap ng Mactan kung paano sumugat ang kanilang mga espada.

570–632), last in the line of Judeo-Christian prophets, received his first revelation in 610.

Muslims believe that the word of God was revealed to him by the archangel Gabriel in Arabic, who said, “Recite in the name of thy Lord …” (Sura 96).

Nag-alok ng tulong sina Humabon ngunit binilinan sila ni Magellan na kahit anong mangyari, huwag silang sasaklolo at panoorin na lamang kung paano sila lumaban. Mula sa mga galyon nila, naglakad ang 49 na sundalong Espanyol sa katubigan dahil hindi makalapit ang barko sa dalampasigan dahil mabato.

Tatlong hanay ng mga taga-Mactan, sa tantya ni Pigafetta ang bilang ay isang libo limandaan, ang pumalibot sa kanila sa tatlong hanay na tila isang tatsulok. Hindi nakayanan ng mga Espanyol ang dami ng pana, sibat, putik at bato na dumapo sa kanila.

Search for timeline ng pagdating ng mga islam:

timeline ng pagdating ng mga islam-58timeline ng pagdating ng mga islam-36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “timeline ng pagdating ng mga islam”